Podrška kupcima

  Pristup podacima vašeg stroja:
www.eparts.de

  Pristup telefonskoj i internet korisničkoj podršci:
HOMAG GROUP – popis HOTLINE telefona

Cijenjeni kupci,

Ova stranica je namijenjena Vama !

U koliko posjedujete jedan ili više strojeva iz HOMAG grupacije možete se prijaviti preko interneta na stranice EPARTS. Nakon registracije imate pristup dokumentaciji vašeg stroja preko interneta:

– 24 satni pristup aktualnoj dokumentaciji vašeg stroja

– Pristup nacrtima i dijelovima stroja

– Lista najvažnijih rezervnih dijelova i sklopova

– Jednostavna identifikacija dijelova preko fotografija

– Funkcija košare sa prikazom kupljenih dijelova

– Mogućnost upita i narudžbi 24h

– Izbor jezika

U prilogu je letak u pdf formatu sa uputama za registraciju na EPARTS:

EPARTS LETAK.pdf